Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Thìn 1988 Nữ Mạng, Năm 2021 Muốn Giàu Sang Phú Quý Hãy Nhớ Điều Này
Tầm sư học đạo liên hệ:
Facebook Dụ Tùng Đạo Sĩ:
Facebook Tử Thông Đạo Sĩ:
Zalo: 096.444.9932 – Đạo Sĩ Dụ Tùng
Zalo: 0879.264.555 – Đạo Sĩ Tử Thông
Đạo Sĩ Tử Kính Phòng thuộc Đại La Quán, Là Đạo Quán Đạo Giáo được thành lập bởi các Đạo sĩ Đạo gia Thiên Sư Đạo. Tông chỉ hoạt động của Đạo quán là Hoằng Dương Chính Nhất Thiên Sư Đạo, phổ biến kiến thức Huyền môn Áo bí cho những người có Tiên duyên tầm Đạo góp phần tư vấn mệnh số cho mọi người có duyên với Tiên Đạo
Đại La Đạo Quán (Đại La Quán) phối thờ chính là ba vị Tổ sư Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cùng phối thờ với năm vị Ngũ Nhạc Đại Đế, bao gồm:
– Đông nhạc Thái sơn Thiên tề Nhân thánh đại đế: trông coi Thái Sơn
– Nam nhạc Hành sơn Tư thiên Chiêu thánh đại đế: trông coi Hành Sơn
– Trung nhạc Tung sơn Trung thiên Sùng thánh đại đế: trông coi Tung Sơn
– Bắc nhạc Hằng sơn Anh thiên Huyền thánh đại đế: trông coi Hằng Sơn
– Tây nhạc Hoa sơn Kim thiên Nguyện thánh đại đế: trông coi Hoa Sơn
Ngoài ra, Đại La Quán còn Đào tạo và tư vấn mệnh lý, Địa Lý và trao đổi nghiên cứu kiến thức huyền môn Đạo gia. Cung cấp các sản phẩm Tôn giáo, Pháp khí, pháp cụ không chỉ Đạo giáo mà còn của Tam giáo
Phụ trách Đạo quán: Đạo Sĩ Tử Kính Phòng

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Thìn 1988 Nữ Mạng, Năm 2021 Muốn Giàu Sang Phú Quý Hãy Nhớ Điều Này, tử vi, tử vi 2020, tu vi 2020, tử vi trọn đời tuổi mậu thìn 1988 nữ mạng năm 2021 tân sửu, tử vi trọn đời tuổi mậu thìn 1988, tử vi trọn đời, tuổi mậu thìn 1988 nữ mạng năm 2021, tuổi mậu thìn 1988 nữ mạng, mậu thìn, 1988 nữ mạng, 1988, mậu thìn năm 2021, 1988 năm 2021, đạo sĩ mạc cửu ngọc, 2021, 2020, tử vi 2021, tử vi năm 2021

Xem Thêm Bài Viết Về Tử Vi Khác: http://tuvihangngay.net/tu-vi

Nguồn: http://tuvihangngay.net/