Khi bj PHẢN BÙA hay NGẢI QUẬT sự nguy hiểm còn gấp bội phần người đã dùng nó .

Trần Hạnh, Đọc truyện đêm, đêm khuya nghe truyện, những kỳ thú, nghe truyện đêm khuya

Xem Thêm Bài Viết Về Tâm Linh Khác: http://tuvihangngay.net/tam-linh

Nguồn: http://tuvihangngay.net/