Mời các bạn nghe Nhạc Thiền.
– Tĩnh tâm – An nhiên tự tại.

Thiện Duyên.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Tâm Linh Khác: http://tuvihangngay.net/tam-linh

Nguồn: http://tuvihangngay.net/