“Bóng đè” không phải là một dạng bệnh mà nó là một hiện tượng được sinh ra bởi nguyên nhân tâm linh. Nó phản ánh tình trạng trường năng lượng cơ thể của một người đang bị xáo trộn, thiếu hụt, bị mất kiểm soát, mất cân bằng.
“Bóng đè” không gây ra tổn hại thực thể cho con người. Về bản chất, nó là điềm báo về nghiệp lực mà nhân sinh đã tạo nên….

Xem video bài giảng tâm linh của Phúc Tâm pháp sư để rõ vấn đề.
Trang kênh:
Trang website:

Bản quyền video và tư liệu bài giảng thuộc về Phúc Tâm pháp sư. Nghiêm cấm mọi hành vi và hình thức sao chép, phát hành lại.

Gõ từ khóa tìm kiếm : phuctamphapsu
để xem và đăng ký kênh video tâm linh của Phúc Tâm pháp sư trên các trình duyệt.

phuctamphapsu, phapsuphuctam

Xem Thêm Bài Viết Về Tâm Linh Khác: http://tuvihangngay.net/tam-linh

Nguồn: http://tuvihangngay.net/