– câu chuyện của Dũng Taylor về gia đình ca sĩ Thu Phương tìm mộ chú mình do nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói.
– bản quyền video thuộc về PhốbolsaTV

Phan Thị Bích Hằng, Dũng Taylor

Xem Thêm Bài Viết Về Tâm Linh Khác: http://tuvihangngay.net/tam-linh

Nguồn: http://tuvihangngay.net/