#anhbatuvi #tuvi2020 #vanhansauthangcuoi2020
VẬN HẠN CANH TUẤT 1970 SÁU THÁNG CUỐI 2020
NAM
Mạng Kim gặp năm Thổ Tương sinh: Tốt Chủ về tất cả mọi việc đều thuận lợi
Sao Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai, công việc làm ăn thì trung bình Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
Vận Niên: Mã Trúng Đao: Xấu Thiên can: Canh gặp Canh: Tương Trợ: Thuận lợi
Địa chi: Tuất gặp Tý Bình Hòa: Thuận thành
NỬ
Mạng Kim gặp năm Thổ Tương sinh: Tốt: Chủ về tất cả mọi việc đều thuận lợi
Sao: La Hầu: Xấu: Ốm đau, rối rắm
Hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
Vận Niên: Mã Trúng Đao: Xấu
Thiên can: Canh gặp Canh: Tương Trợ: Thuận lợi
Địa chi: Tuất gặp Tý: Bình Hòa: Thuận thành

Tháng 7 – Giáp Thân (Thuỷ)
Mệnh: Kim sinh Thuỷ: bổn mạng sinh xuất, cẩn thận bổn mạng & sứ khoẻ suy hao
Thiên Can: Canh(thuỷ) khắc Giáp(mộc), thiên can khắc tháng công việc nhiều rối rắm cẩn thận suy hao tài lộc.
Địa Chi: Thân (kim), Tuất (thổ) tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Tháng 8 – Ất Dậu (Thuỷ)
Mệnh: Kim sinh Thuỷ: bổn mạng sinh xuất, cẩn thận bổn mạng & sứ khoẻ suy hao.
Thiên Can: Ất (mộc) hợp Canh(kim), thiên can thuộc ngũ hợp
Địa Chi: Dậu (kim) và Tuất (thổ) tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Tháng 9 – Bính Tuất (Thổ)
Mệnh: Thổ sinh Kim: bổn mạng tương sinh sức khoẻ tốt, phúc tinh và tài tinh tươi sáng hơn.
Thiên Can: Bính(hoả) khắc Canh(kim), tháng khắc thiên can công việc cẩn thận nhiều khó khăn. Dễ lâm vào bế tắt. cẩn thận vương pháp luật.
Địa Chi: Tuất (thổ), năm sinh tháng tuổi cẩn thận gia đạo, tình cảm có chuyện không vui.

Tháng 10 – Đinh Hợi (Thổ)
Mệnh: Thổ sinh Kim: bổn mạng tương sinh sức khoẻ tốt, phúc tinh và tài tinh tươi sáng hơn.
Thiên Can: Đinh (hoả) hợp Canh(kim) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Hợi (thuỷ), Tuất (thổ) tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Tháng 11 – Mậu Tý (hoả)
Mệnh: Hoả khắc Kim: tháng khắc Bản mệnh: bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khoẻ đề phòng tai nạn phạm thân.
Thiên Can: Mậu (thổ), Canh(kim) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Tý (thuỷ), Tuất (thổ) thuộc nhóm địa chi tương hại, cẩn thận Gia đạo & tình cảm nhiều rối rắm.

Tháng 12 – Kỹ Sửu (Hoả)
Mệnh: Hoả khắc Kim: tháng khắc Bản mệnh: bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khoẻ đề phòng tai nạn phạm thân.
Thiên Can: Kỹ (thổ), Canh(kim) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Sửu (thổ) và Tuất (thổ) thuộc nhóm tứ hành sung. Gia đạo & tình cảm cẩn thận nhiều điều trái ý nghịch long.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Xem Bói Khác: http://tuvihangngay.net/xem-boi

Nguồn: http://tuvihangngay.net/