Mệnh Quái và Cách Tính Cung Phi Tìm Bát San Mệnh Quái
Theo năm sinh mổi người mà tính được mệnh quái của mình.
Sau đây là cách tính: cộng các số trong năm sinh lại nếu lớn hơn 9 thì trừ 9,
sau hết sẽ được số thành từ 1 đến 9 tra theo bãng dưới đây:

Bat Trach, Phong Thuy

Xem Thêm Bài Viết Về Phong Thủy Khác: http://tuvihangngay.net/phong-thuy

Nguồn: http://tuvihangngay.net/