#anhbatuvi #tuvi2020 #tuviatty1965
VẬN HẠN ẤT TỴ 1965 SÁU THÁNG CUỐI 2020
NAM
Mạng Hỏa gặp năm Thổ là Sinh xuất: Xấu: Chủ về hao tài, tốn của sức khỏe kém.
Sao Thổ Tú: Xấu: Rối rắm, nạn tai
Hạn Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
Vận Niên: Trư Phùng Hỏa:Xấu
Thiên can: Ất gặp Canh: Tương Hợp: May Mắn
Địa chi: Tỵ gặp Tý: Tứ Tuyệt, Tam Tai: Xấu chủ về sức khỏe kém, tiền bạc hao tán.
NỬ
Mạng Hỏa gặp năm Thổ là Sinh xuất: Xấu: Chủ về hao tài, tốn của sức khỏe kém.
Sao: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai, công việc làm ăn thì trung bình.
Hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của.
Vận Niên: Trư Phùng Hỏa: Xấu Thiên can: Ất gặp Canh: Tương Hợp: May Mắn.
Địa chi: Tỵ gặp Tý: Tứ Tuyệt, Tam Tai: Xấu chủ về sức khỏe kém, tiền bạc hao tán.

Tháng 7 – Giáp Thân (Thuỷ)
Mệnh: Thuỷ khắc Hoả: tháng khắc bản mệnh sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng.
Thiên Can: Ất (mộc), Giáp(mộc), không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Thân (kim), Tỵ (hoả) thuộc nhóm Lục hợp. gia đạo tình cảm nhiều an vui.

Tháng 8 – Ất Dậu (Thuỷ)
Mệnh: Thuỷ khắc Hoả: tháng khắc bản mệnh sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng.
Thiên Can: Ất (mộc) đồng hành côg việc, tài lộc hanh thông.
Địa Chi: Dậu và Tỵ (hoả) thuộc nhóm tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc dễ gặp quý nhân giúp đỡ nếu khó khăn.

Tháng 9 – Bính Tuất (Thổ)
Mệnh: Hoả sinh Thổ Bản mệnh bị sinh xuất: bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận sức khoẻ.
Thiên Can: Bính (hoả), Ất (mộc) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Tuất (thổ), Tỵ (hoả) tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Tháng 10 – Đinh Hợi (Thổ)
Mệnh: Hoả sinh Thổ Bản mệnh bị sinh xuất: bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận sức khoẻ.
Thiên Can: Đinh (hoả), Ất (mộc) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Hợi (thuỷ), Tỵ (hoả) thuộc nhóm lục xung là dấu hiệu của nhiều rắc rối không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc.

Tháng 11 – Mậu Tý (hoả)
Mệnh: Hoả: đồng hành bổn mệnh sức khoẻ tốt.
Thiên Can: Mậu (thổ), Ất (mộc) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Tỵ (hoả), Tý (thuỷ) tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Tháng 12 – Kỹ Sửu (Hoả)
Mệnh: Hoả: đồng hành bổn mệnh sức khoẻ tốt.
Thiên Can: Ất (mộc) khắc Kỹ (thổ), thiên can khắc tháng công việc dễ gặp chuyện không may.
Địa Chi: Sửu (thổ) và Tỵ (hoả) thuộc nhóm tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc dễ gặp quý nhân giúp đỡ nếu khó khăn.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Tử Vi Khác: http://tuvihangngay.net/tu-vi

Nguồn: http://tuvihangngay.net/